Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Obnova evakuačního rozhlasu
small-scale public contract Awarded 10.05.2021 07.06.2021 10:00
RSWEB – úpravy podpory provozu
above-the-threshold Awarded 29.04.2021 07.05.2021 10:00
Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku
below-the-threshold Awarded 16.04.2021 04.05.2021 10:00
Oprava východní stěny fasády budovy ČNB v Plzni II
small-scale public contract Awarded 08.04.2021 21.04.2021 10:00
Obměna osobního východního výtahu v objektu ČNB Plzeň
small-scale public contract Awarded 08.04.2021 10.05.2021 10:00
Kuchyně bankovního klubu ČNB
small-scale public contract Awarded 10.03.2021 16.04.2021 10:00
Obnova vyvolávacího systému
small-scale public contract Awarded 04.03.2021 25.03.2021 10:00
Výroba velkoprůměrových stříbrných mincí
above-the-threshold Awarded 08.02.2021 25.05.2021 10:00
Oprava střechy a instalace FV panelů na budově ČNB - Hradec Králové
small-scale public contract Awarded 04.02.2021 02.03.2021 10:00
Obnova nábytku technologického velínu MP317 v rámci ústředí ČNB II
small-scale public contract Awarded 02.02.2021 08.03.2021 10:00
NET7 - Rozšíření DWDM
above-the-threshold Awarded 02.02.2021 31.03.2021 10:00
Úpravy stávajícího systému čipových karet (SCK), jeho provozní podpora a související dodávky HW a SW
above-the-threshold Awarded 29.01.2021 16.03.2021 10:00
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB
above-the-threshold Awarded 22.01.2021 05.03.2021 13:00
SWIFT Watch Premium
above-the-threshold Awarded 15.01.2021 19.02.2021 10:00
Poskytování služeb fyzické ostrahy pro budovu ČNB Praha - ústředí
small-scale public contract Evaluated 30.12.2020 13.01.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016