Veřejná zakázka: Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 937
Systémové číslo: P22V00000050
Evidenční číslo zadavatele: 22050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-048339
Datum zahájení: 21.09.2022
Nabídku podat do: 10.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zahraničních tištěných časopisů, zahraničních novin a týdeníků a on-line přístup k elektronickým časopisům pro zadavatele za podmínek uvedených níže v této Výzvě a Zadávací dokumentaci (dále také jen „ZD“).

Veřejná zakázka (dále také jako „VZ“) je rozdělena ve smyslu § 35 zákona
na 3 samostatné části takto:

- Část A): Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;

- Část B): Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;

- Část C): Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze).

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo:
- v přílohách č. 2A ZD – Cenová tabulka pro část A), č. 2B ZD – Cenová tabulka pro část B), č. 2C ZD – Cenová tabulka pro část C),
- a v návrzích smluv pro jednotlivé části této veřejné zakázky – v příloze č. 1A ZD – Návrh smlouvy pro část A), příloze č. 1B ZD – Návrh smlouvy pro část B) a v příloze č. 1C ZD – Návrh smlouvy pro část C).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy