Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2017
Odesílatel Naděžda Kalvachová
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2016 14:53:13
Předmět Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v ZPŘ

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v ZPŘ


Přílohy
- Priloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele (vzor).docx (29.74 KB)
- Příloha č. 2C ZD - Cenová tabulka pro část C.xlsx (14.55 KB)
- Příloha č. 2B ZD - Cenová tabulka pro část B.xlsx (22.32 KB)
- Příloha č. 2A ZD - Cenová tabulka pro část A.xlsx (13.48 KB)
- Příloha č. 1C ZD - Návrh smlouvy pro část C.doc (72.00 KB)
- Příloha č. 1B ZD - Návrh smlouvy pro část B.doc (73.50 KB)
- Příloha č. 1A ZD - Návrh smlouvy pro část A.doc (75.00 KB)
- Zadávací dokumentace(dtTnVI).pdf (265.71 KB)
- Výzva k podání nabídky(4GHqhr).pdf (126.51 KB)