Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodávka externích kapacit pro oblast technologií Java a Webových služeb
Sender Markéta Klíma Bučková
Sender organization Česká národní banka [CRN: 48136450]
Recipient All (including public)
Date 03.05.2023 10:50:23
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková.


Attachments
- 22071 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (308.70 KB)