Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka externích kapacit pro oblast technologií Java a Webových služeb
Odesílatel Markéta Klíma Bučková
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2023 10:50:23
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

S pozdravem

Mgr. Markéta Bučková.


Přílohy
- 22071 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (308.70 KB)