Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Prodloužení podpory licencí TOAD
Odesílatel Pavel Mezuláník
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2022 13:02:05
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,

v příloze si Vám dovoluji zaslat výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce "Prodloužení podpory licencí TOAD".

Podrobněji viz přílohy.

S pozdravem

Pavel Mezuláník
odbor obchodní
sekce správní

T: +420 224 413 400
E: pavel.mezulanik@cnb.cz
www.cnb.cz


Přílohy
- Poptávkový dopis.pdf (369.83 KB)
- Příloha č. 1 - Cenová tabulka.xls (35.00 KB)
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dodavatele (vzor).docx (21.23 KB)