Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 975
Systémové číslo: P23V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 23006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010418
Datum zahájení: 13.03.2023
Nabídku podat do: 21.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 20 000 000 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „rámcová dohoda“).
Rámcová dohoda bude uzavřena mezi výše uvedeným zadavatelem a až čtyřmi účastníky zadávacího řízení, a to s účastníky, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až čtvrtém místě. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona jsou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě rámcové dohody) obsaženy v rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „návrh rámcové dohody“).
Předmětem plnění rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat služby v oblasti technologií Oracle Application Express (dále také jako „APEX“), a to prostřednictvím svých kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky