Public contract: Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 975
System number: P23V00000014
Contracting authority registration number: 23006
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-010418
Date of commence: 13.03.2023
Tender submit to: 21.04.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let, nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 20 000 000 Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „rámcová dohoda“).
Rámcová dohoda bude uzavřena mezi výše uvedeným zadavatelem a až čtyřmi účastníky zadávacího řízení, a to s účastníky, kteří se po vyhodnocení umístí na prvním až čtvrtém místě. Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona jsou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě rámcové dohody) obsaženy v rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody“ (dále též jen „návrh rámcové dohody“).
Předmětem plnění rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat služby v oblasti technologií Oracle Application Express (dále také jako „APEX“), a to prostřednictvím svých kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance