Public contract: Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 974
System number: P23V00000013
Contracting authority registration number: 22019
Date of commence: 10.03.2023
Tender submit to: 05.04.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB, Rooseveltova 18/20, Brno podle Technického zadání, projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované firmou Falco computer, s.r.o. (DPS silnoproud), projektové dokumentace pro provedení stavby – architektonické a stavebně technické řešení, zpracované projektantem p. Jiří Dušek (DPS stavba), požárně bezpečnostního řešení, zpracované Ing. Mockem (PBŘ) a Technické zprávy - Zásad organizace výstavby (ZOV), které jsou součástí přílohy č. 3 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění mimozáručních oprav a jiných servisních služeb elektroinstalace.

Plnění bude provedeno výrobky SCHRACK TECHNIK výrobní řady BM nebo výrobky srovnatelných vlastností; to se nevztahuje na součásti plnění, které uvedený výrobce nevyrábí nebo nejsou zařazeny ve výrobní řadě BM.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, zejména v příloze č. 3 návrhu smlouvy, a v příloze č. 3 poptávky – cenové tabulce – výkazu výměr.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance