Veřejná zakázka: Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 974
Systémové číslo: P23V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 22019
Datum zahájení: 10.03.2023
Nabídku podat do: 05.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB - Rooseveltova 20, Brno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB, Rooseveltova 18/20, Brno podle Technického zadání, projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované firmou Falco computer, s.r.o. (DPS silnoproud), projektové dokumentace pro provedení stavby – architektonické a stavebně technické řešení, zpracované projektantem p. Jiří Dušek (DPS stavba), požárně bezpečnostního řešení, zpracované Ing. Mockem (PBŘ) a Technické zprávy - Zásad organizace výstavby (ZOV), které jsou součástí přílohy č. 3 návrhu smlouvy (příloha č. 1 poptávky). Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění mimozáručních oprav a jiných servisních služeb elektroinstalace.

Plnění bude provedeno výrobky SCHRACK TECHNIK výrobní řady BM nebo výrobky srovnatelných vlastností; to se nevztahuje na součásti plnění, které uvedený výrobce nevyrábí nebo nejsou zařazeny ve výrobní řadě BM.

Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy, zejména v příloze č. 3 návrhu smlouvy, a v příloze č. 3 poptávky – cenové tabulce – výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky