Public contract: Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 970
System number: P23V00000009
Contracting authority registration number: 23002
Date of commence: 16.02.2023
Tender submit to: 14.03.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem zakázky je realizace akce „Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové“ podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai., s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy, a to v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, které tvoří volně připojenou přílohu č. 3 návrhu smlouvy, a souhlasem stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří volně připojenou přílohu č. 4 návrhu smlouvy (dále jen „dílo“). Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět a místo plnění).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses