Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technická místnost bankovní bezpečnosti v objektu ČNB Hradec Králové
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2023 11:31:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky