Public contract: Network Load Balancery pro DMZ

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 884
System number: P21V00000089
Contracting authority registration number: 21049
Date of commence: 22.11.2021
Tender submit to: 14.12.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Network Load Balancery pro DMZ
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je povinnost dodavatele dodat, nainstalovat a implementovat HW a SW komponenty, které musí splňovat veškeré požadavky zadavatele, uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy, a provést konfiguraci rozdělování http(s) provozu pro dva IS v každé síti v souladu s čl. II návrhu smlouvy, včetně dodání příslušných licencí, které tuto implementaci plně pokrývají, to vše za podmínek stanovených v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 poptávky.

Dále je dodavatel povinen poskytovat pro dodané SW a HW prostředky podporu za podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 poptávky.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance