Veřejná zakázka: Podpora stávajících SW licencí a zajištění nových SW licencí programového systému MATLAB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 868
Systémové číslo: P21V00000073
Evidenční číslo zadavatele: 21039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-040906
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 05.10.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora stávajících SW licencí a zajištění nových SW licencí programového systému MATLAB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění individuálních a síťových licencí MATLAB a dále poskytování podpory jak pro veškeré stávající předplacené licence MATLAB zadavatele, tak i pro nové licence MATLAB pořízené na základě smlouvy, jež má být výsledkem tohoto zadávacího řízení. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že zadavatelem poptávané plnění, které je předmětem této veřejné zakázky a které spočívá v zajištění podpory stávajících SW licencí a dále v dodávce nových SW licencí programového sytému MATLAB (dále jen „MATLAB“), patří k softwarovým produktům MathWorks společnosti The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, Natick, MA 01760-2098, Spojené státy americké (dále jen „The MathWorks, Inc.“), která je jejich jediným výrobcem, vydavatelem a vlastníkem práv. Poptávané plnění pak může s odkazem na vyjádření The MathWorks, Inc., jež má zadavatel k dispozici, poskytnout pouze společnost HUMUSOFT, spol. s r.o., IČO: 40525872, se sídlem Pobřežní 20, čp. 224, 186 00 Praha 8, která je výhradním a autorizovaným distributorem softwarových produktů MathWorks (a tedy i produktu MATLAB) pro území České republiky a Slovenska.

  Zadavatel přitom využívá k naplňování jemu svěřených úkolů a cílů jakožto centrální banky státu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, k zajišťování podkladů pro měnově-politická jednání a pro rozhodování bankovní rady v oblasti makroekonomických prognóz, dále pro tvorbu prognóz a simulací makroobezřetnostní politiky, řízení obchodů na finančních trzích a rovněž pro zajištění účelné spolupráce s tuzemskými a zahraničními bankami a institucemi (včetně Evropského systému centrálních bank), právě vývojové prostředí a knihovnu funkcí MATLAB. K tomuto produktu, jehož náhrada není z uvedených důvodů bez dalšího možná, přitom nejsou volně dostupné žádné alternativy, které by jej mohly plnohodnotně nahradit, a to bez ztráty potřebného výpočetního výkonu, kompatibility s ostatními nástroji využívanými zadavatelem nebo nashromážděných dat.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky