Public contract: Výměna pevného požárního zasklení

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 866
System number: P21V00000071
Contracting authority registration number: 21047
Date of commence: 06.09.2021
Tender submit to: 23.09.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna pevného požárního zasklení
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího ve výměně pevného požárního zasklení mezi chodbami v mezaninu a bankovní halou v budově ústředí ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, tvořícího hranici požárních úseků. Požární zasklení je o celkové šíři (včetně zasklívacích lišt) 540 cm a výšce 121 cm a skládá se z 6 požárních skel. Přesný rozměr jednotlivých požárních skel si zhotovitel zaměří po demontáži zasklívacích lišt. Fotodokumentace stávajícího stavu tvoří volně připojenou přílohu č. 2 návrhu smlouvy (návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky). Požární sklo musí být čiré barvy a mít odolnost EI30 (EW 45).
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers