Veřejná zakázka: Dodávka tepelné energie do objektu ČNB v Plzni

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 843
Systémové číslo: P21V00000048
Evidenční číslo zadavatele: 21025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.07.2021
Nabídku podat do: 13.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka tepelné energie do objektu ČNB v Plzni
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze svého zařízení do odběrného místa a závazek zadavatele tepelnou energii v odběrném místě odebírat a platit za ni sjednanou cenu. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky – dodávku tepelné energie do objektu ČNB, Husova 10, 305 67 Plzeň (dále též „odběrné místo“) může zajistit jen stávající dodavatel, společnost Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Doubravecká 2760/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 49790480 (dále jen „Plzeňská teplárenská, a.s.“). Při stávajícím způsobu vytápění a ohřevu vody v objektu ČNB v Plzni napojením na horkovod pouze Plzeňská teplárenská, a.s., jako jediný dodavatel, tepelnou energii do uzavřené horkovodní soustavy na území města Plzně dodává. Uvedený dodavatel přechází od 1. 1. 2022 z režimu jednosložkové ceny za teplo na režim dvousložkové ceny za teplo (stálé složky a variabilní složky), proto je nezbytné s účinností od 1. 1. 2022 uzavřít s dodavatelem Plzeňská teplárenská, a.s. novou smlouvu o dodávce teplené energie do výše uvedeného odběrného místa, reflektující uvedenou skutečnost.

  Z výše uvedených důvodů zadavatel přikročil k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky