Veřejná zakázka: část B) VZ - dodávky zemního plynu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 835
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku

Název a popis předmětu

  • Název: část B) VZ - dodávky zemního plynu

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části VZ jsou dodávky zemního plynu (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu) na období od 1. 1. 2022 od 6:00 hod. do 1. 1. 2023 do 6:00 hod. v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu
a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů v předpokládaném množství za uvedené období cca 4300 MWh s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 349/2015 Sb.“), a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.

Podrobná specifikace a rozsah předmětu této části veřejné zakázky, bližší podmínky plnění a uvedení odběrného místa zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1B ZD – Návrh smlouvy – zemní plyn. Jedná se o odběrné místo č. 221362 v ul. Na Příkopě 28, Praha 1 (měřící místa jsou v ul. Senovážná 3, Praha 1 (cca 4176 MWh/rok) a na Senovážném náměstí 30, Praha 1 (cca 124 MWh/rok). Vyúčtování dodávek zemního plynu u všech odběrných míst zadavatele bude prováděno podle skutečně odebraného množství.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky