Public contract: HW upgrade Check Point DDoS

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 825
System number: P21V00000030
Contracting authority registration number: 21017
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-018406
Date of commence: 20.05.2021
Tender submit to: 24.06.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: HW upgrade Check Point DDoS
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je provedení HW (a SW) upgrade současných DDoS Protectorů Check Point formou replacementu, včetně zajištění následné podpory a navazujících služeb.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance