Public contract: Poskytování služeb nočního úklidu a denního svozu odpadů pro budovu ČNB v Hradci Králové

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 824
System number: P21V00000029
Contracting authority registration number: 21021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-023859
Date of commence: 19.05.2021
Tender submit to: 27.05.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytování služeb nočního úklidu a denního svozu odpadů pro budovu ČNB v Hradci Králové
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových služeb nočního úklidu a denního třídění, svozu a likvidace odpadů v budově ČNB v Hradci Králové. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy - návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění nových služeb nočního úklidu a třídění, svozu a likvidace odpadů zejména z důvodu změn provozu peněžního úseku v budově ČNB v Hradci Králové. Nové služby budou poskytnuty jako vyhrazená změna závazku podle
  §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro budovy ČNB“, konkrétně její 5. části: Poskytování služeb pro budovu ČNB v Hradci Králové, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 9. 2. 2018 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky Z2018-004994 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 15. 8. 2018 s vybraným dodavatelem KOSPA systém Pardubice, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 06118437, smlouvu o poskytování úklidových a souvisejících služeb pro pobočku ČNB Hradec Králové (dále jen „smlouva“). Zejména z důvodu rozšíření činnosti peněžního provozu v budově ČNB v Hradci Králové vznikla zadavateli potřeba zajištění nových služeb úklidu a třídění, svozu a likvidace odpadů. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli KOSPA systém Pardubice, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 06118437.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance