Veřejná zakázka: RSWEB – úpravy podpory provozu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 819
Systémové číslo: P21V00000024
Evidenční číslo zadavatele: 21019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-024105
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RSWEB – úpravy podpory provozu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava některých parametrů poskytování technické podpory provozu Redakčního a publikačního systému pro web ČNB – RSWEB (dále jen „RSWEB“). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 13 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem k užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen stávající poskytovatel služby, společnost NELASOFT Technologies, s.r.o. (dále jen „NELASOFT“), která je jediným subjektem mající výhradní, časově, teritoriálně či jinak neomezené oprávnění ke všem způsobům užití SW produktu „redakční a publikační systém Miranda2 - OpenCMS“, včetně dokumentace a zdrojových kódů. Společnost NELASOFT prohlásila, že licenci v uvedeném rozsahu, jakož i souhlas k poskytnutí dokumentace SW a zdrojových kódů třetím osobám pro možnost vyhlášení zadávacího řízení na provedení úprav SW či k zásahům do tohoto SW třetím osobám neposkytne, a proto nelze poskytování služeb z licenčních ani provozních důvodů zadat jinému subjektu. Nadále zůstává zachována jednotná správa redakčního systému a jednotná podpora jednotlivých částí redakčního systému včetně zajištění odpovídajícího zabezpečení jako celku jedním dodavatelem.
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky