Public contract: Renovace omítkových fasád strojoven v úrovni 6P objektu ústředí ČNB v Praze

Information on public contract

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 813
System number: P21V00000018
Contracting authority registration number: 21006
Date of commence: 31.03.2021
Tender submit to: 27.04.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Renovace omítkových fasád strojoven v úrovni 6P objektu ústředí ČNB v Praze
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem zakázky je provedení – za použití horolezecké techniky – renovace stávajících omítkových fasád strojoven v úrovni 6. patra objektu ústředí ČNB, a to v souladu s výkresovou dokumentací fasád, která tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky. Celková plocha všech fasád včetně detailů (vodorovné plochy pod atikou, ostění oken a dveří) po odpočtu výplní otvorů, větracích mřížek, protidešťových žaluzií a namontovaných zařízení činí cca 1057 m2.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět smlouvy).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses