Public contract: Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 811
System number: P21V00000016
Contracting authority registration number: 20058
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-047246
Date of commence: 16.04.2021
Tender submit to: 04.05.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výroba audiovizuálních děl pro Českou národní banku
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je výroba audiovizuálního díla (dále jen „AVD“) s pracovním názvem „Pamětní mince a bankovky 2021-2025“, včetně aktualizace tohoto AVD o nové události a poznatky s předpokládanou realizací až cca 3x ročně po dobu 5 let. Dále je předmětem veřejné zakázky i výroba dalších AVD a jejich aktualizace dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele, přičemž v této části se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance