Public contract: Dodávka papírových pásek na adjustaci bankovek pro ČNB II

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 784
System number: P20V00000081
Contracting authority registration number: 20072
Date of commence: 11.11.2020
Tender submit to: 03.12.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka papírových pásek na adjustaci bankovek pro ČNB II
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je povinnost dodavatele dodat zadavateli 1 770 000 kusů papírových pásek na adjustaci bankovek pro ČNB (dále jen „papírové pásky“ či „zboží“). Specifikace papírových pásek je uvedena v příloze č. 1 návrhu smlouvy – Požadavky na papírové pásky na adjustaci bankovek pro ČNB. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky - Návrh smlouvy (viz zejména článek I - Předmět smlouvy a příloha č. 1 návrhu smlouvy – Požadavky na papírové pásky na adjustaci bankovek pro ČNB).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses