Public contract: Úprava místnosti č. PP305 v objektu ústředí ČNB II

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 783
System number: P20V00000080
Contracting authority registration number: 20076
Date of commence: 12.11.2020
Tender submit to: 27.11.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Úprava místnosti č. PP305 v objektu ústředí ČNB II
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Úprava místnosti č. PP305 v objektu ústředí ČNB“ podle projektové dokumentace vypracované společností CONSILIUM ai., s.r.o., IČO: 28886241, se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, která je přílohou č. 1 návrhu smlouvy, a v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, které jsou přílohou č. 3 návrhu smlouvy, a souhlasem Úřadu městské části Praha 1 s provedením ohlášeného stavebního záměru, který je přílohou č. 4 návrhu smlouvy.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance