Veřejná zakázka: Projektová dokumentace – Větrání učeben Plodinové burzy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 774
Systémové číslo: P20V00000071
Evidenční číslo zadavatele: 20063
Datum zahájení: 09.10.2020
Nabídku podat do: 05.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – Větrání učeben Plodinové burzy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci „Doplnění čerstvo vzdušného větrání a chlazení učeben ve 3P a 4P Plodinové burzy“ (dále jen „stavba“) v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 2 návrhu smlouvy (Požadavky na zpracování PD) a dalšími ustanoveními návrhu smlouvy. (Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky.)
Součástí plnění je rovněž veškeré potřebné veřejnoprávní projednání a zajištění vydání stavebního povolení v právní moci nebo ohlášení stavby.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět, rozsah a místo plnění). Další informace jsou pak k dispozici v příloze č. 3 této poptávky – Výkresová část.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky