Public contract: ČNB Ústí nad Labem – změna využití místností č. 3.12, úprava místností č. 3.10 a 3.18

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 744
System number: P20V00000041
Contracting authority registration number: 20034
Date of commence: 29.06.2020
Tender submit to: 16.07.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: ČNB Ústí nad Labem – změna využití místností č. 3.12, úprava místností č. 3.10 a 3.18
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a interiérové úpravy kancelářských a ostatních prostor v objektu ČNB v Ústí nad Labem. Jedná se o dílčí úpravy místností č. 3.10, č. 3.12, č. 3.18 umístěných ve 3. NP objektu včetně všech souvisejících dodávek a prací v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností CONSILIUM ai., s.r.o., IČO: 2888624, se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, která je přílohou č. 1 návrhu smlouvy a současně přílohou č. 4 poptávky, a v souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Č. j.: KHSUL 30755/2019, které tvoří přílohu č. 5 návrhu smlouvy.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět a místo plnění).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance