Veřejná zakázka: Rozšíření podpory produktů Check Point č. 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 678
Systémové číslo: P19V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 19044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029622
Datum zahájení: 13.08.2019
Nabídku podat do: 14.08.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření podpory produktů Check Point č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) k nově pořizovaným produktům Check Point - konkrétně 2 ks 4 Port 1000Base-F SFP interface card /CPAC-4-IF-B/ a 4 ks SFP transceiver for IG fiber ports - short range (1000Base-SX) /CPAC-TR-ISX-B/, které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je rozšíření podpory produktů Check Point, resp. zajištění podpory typu Collaborative Enterprise Support Premium (CPCES-CO-PREMIUM) od výrobce (Check Point Software Technologies Ltd.) k nově pořizovaným produktům Check Point - konkrétně 2 ks 4 Port 1000Base-F SFP interface card /CPAC-4-IF-B/ a 4 ks SFP transceiver for IG fiber ports - short range (1000Base-SX) /CPAC-TR-ISX-B/, které zadavatel začlení do stávající infrastruktury Check Point pod stávající FW management. Nové služby budou poskytnuty na základě vyhrazené změny závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce vedené pod názvem „Podpora produktů Checkpoint na perimetru“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 12. 12. 2016 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: Z2016-003112 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 25. 1. 2017 s vybraným dodavatelem Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616) Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). V souvislosti s pořízením nových produktů Check Point vznikla zadavateli potřeba čerpání nových služeb spočívajících v rozšíření podpory dle výše uvedeného. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací k původní veřejné zakázce bude zakázka zadána dodavateli Corpus Solutions a.s. (IČO 25764616).
  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky