Veřejná zakázka: Ochrana redakčního a informačního systému ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 58
Systémové číslo: P13V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 13047
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 364950
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 12.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ochrana redakčního a informačního systému ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochrany redakčního a informačního systému ČNB.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné zakázky může provést jen stávající poskytovatel služby Webhostingu, kterým je dle smlouvy o poskytování služeb virtuálního WWW serveru (webhostingu), technické podpoře provozu Redakčního a publikačního systému ze dne 30. 8. 2011 (dále jen „smlouva“) společnost GTS Czech s.r.o., se sídlem Přemyslovská 2845/43130 00 Praha 3 (dále jen „GTS”). Tato technologická platforma je redundantně připojena do Internetu prostřednictvím sítě GTS a využívá sdílených síťových prostředků pod správou GTS (loadbalancery, firewally, routery). Provoz těchto prvků spolu vzájemně souvisí a jejich konfigurace se navzájem ovlivňuje do té míry, že není přípustné, aby jednotlivé části platformy spravovaly různé subjekty s různými technickými týmy.
  Platforma GTS VH umožňuje automatickou konfiguraci zákazníkům přidělených prostředků (virtuálních datacenter). Tyto vlastnosti jsou popsány v Popisu služby GTS VHE, který je součástí smluvní dokumentace zákazníků. Pro zachování této funkce je bezpodmínečně nutné dodržovat schválený design platformy a konfigurační pravidla. Design platformy neumožňuje připojení přístupových okruhů do Internetu od jiných poskytovatelů, ani připojování cizích prvků mezi jednotlivé prvky platformy.

  Z uvedených důvodů GTS nemůže poskytnout a neumožní přístup do infrastruktury GTS VH pro jiné dodavatele, kteří dodávají či provozují zařízení na DDoS ochranu.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky