Veřejná zakázka: Rekonstrukce ISŘ energocentra

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 545
Systémové číslo: P18V00000032
Evidenční číslo zadavatele: 18012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-021680
Datum zahájení: 23.02.2018
Nabídku podat do: 13.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ISŘ energocentra
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova integrovaného systému řízení pomocných technologií energocentra (dále jen „ISŘ non- energo“), spočívající ve výměně všech regulátorů výrobce JCI řady DX9100 v rozváděčích ISŘ BG, BE, BF- 7. pole a nadřazených síťových řídicích jednotek NCU, včetně zapojení do stávajícího ISŘ včetně vizualizace pro pracovní stanice technologického velínu, uložené na ADX serveru. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova integrovaného systému řízení pomocných technologií energocentra - části „non- energo“, spočívající ve výměně všech regulátorů výrobce JCI řady DX9100 v rozváděčích ISŘ BG, BE, BF- 7. pole a nadřazených síťových řídicích jednotek NCU, včetně zapojení do stávajícího ISŘ včetně vizualizace pro pracovní stanice technologického velínu, uložené na ADX serveru. Účelem této obnovy integrovaného systému řízení energocentra je náhrada části stávajícího systému dodaného v rámci generální rekonstrukce budov ústředí a dosažení úrovně zabezpečující další bezproblémový provoz, ochranu dosavadních investic při využití aktuálních možností techniky. Obnovený systém bude otevřený se zajištěním zpětné kompatibility nových produktů s předchozími instalacemi.
  Část „non-energo“ je a musí zůstat součástí integrovaného systému řízení celé budovy, tj. regulátory musí být jednak kompatibilní s nadřazenými síťovými řídicími jednotkami a dalšími technologickými zařízeními budovy a jednak se samotnými akčními členy (komunikace probíhá synchronizovaně a obousměrně, část „non energo“ je příjemcem dat potřebných pro svou činnost - zejména dat pro řízení VZT větrání UPS (nepřerušitelné náhradní zdroje elektrické energie), ovládání požárních klapek, informací o stavu ústředny Inergenu, větrání skladu nafty, větrání DA (dieselagregáty), monitorování stavů UPS, napětí el. sítě a dieselagregátů - a dále zdrojem dat pro činnost ostatních částí ISŘ, které tato data potřebují – tzn. např. signál od aktivované požární klapky aktivuje požární větrání umístěné v jiné části budovy, vyvolá požární režim výtahů atd.). Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť předmět plnění této veřejné zakázky může být realizován pouze společností JCI, a to z důvodu vyplývajících z ust. § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 620 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky