Veřejná zakázka: Realizace víceprací_2 projektu HRIS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 512
Systémové číslo: P17V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 17084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-001326
Datum zahájení: 20.12.2017
Nabídku podat do: 21.12.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace víceprací_2 projektu HRIS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt HRIS (z anglického Human Recources Information System – softwarové řešení pro řízení lidských zdrojů zadavatele). Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je realizace změnových požadavků pro projekt HRIS (z anglického Human Recources Information System – softwarové řešení pro řízení lidských zdrojů zadavatele). Změnové požadavky budou provedeny jako vyhrazená změna závazku podle §§ 66 a 100 odst. 3 zákona, která byla vymezena v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky vedené pod názvem „Informační systém pro řízení lidských zdrojů“, jenž byla zahájena odesláním formuláře Oznámení o zakázce dne 13. 10. 2014 do Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky 496178 (dále jen „původní veřejná zakázka“), a na kterou zadavatel uzavřel dne 9. 4. 2015 s vybraným dodavatelem DATACENTRUM systems & consulting, a.s., se sídlem Písnická 30/13, Praha 4, PSČ 142 00 Smlouvu o poskytnutí, implementaci a podpoře softwarového řešení pro řízení lidských zdrojů (dále jen „smlouva“). Během realizace smlouvy byly identifikovány požadavky zadavatele na úpravu a doplnění některých funkčních požadavků na předmětný informační systém. V souladu s citovanými ustanoveními zákona a zadávací dokumentací původní veřejné zakázky bude zakázka zadána dodavateli DATACENTRUM systems & consulting, a.s., Písnická 30/13, Praha 4, PSČ 142 00, IČO: 25631721.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §§ 66 a 100 odst. 3 zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky