Veřejná zakázka: Licence Oracle Data Integrator

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 506
Systémové číslo: P17V00000076
Evidenční číslo zadavatele: 17077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-036485
Datum zahájení: 22.11.2017
Nabídku podat do: 23.11.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Licence Oracle Data Integrator
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění funkčnosti již zakoupené SW licence Oracle Data Integrator provozované pro 2 CPU v odděleném serveru do prostředí Oracle Exadata s aktivací pro 40 CPU. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je přenos již zakoupené SW licence Oracle Data Integrator provozované pro 2 CPU v odděleném serveru do cílového prostředí Oracle Exadata s aktivací a licenčním pokrytím pro celkových 40 CPU. Tím dojde k významnému zvýšení výkonu, standardizaci datových přenosů, snížení čekacích dob, zvýšení bezpečnosti, zjednodušení architektury databází a zajištění transparentního provozu a řízení změn.

  Česká národní banka (dále jen „ČNB“) používá Oracle Data Integrátor (dále jen „ODI“) v oblastech vzájemných integrací databází, migrací či transformací dat. K zajištění funkčnosti transformací Oracle databází je nezbytné použít odpovídající SW vybavení produktů Oracle. Produkt je využíván zejména ve warehouse typech databázích, které ČNB využívá (Centrální registr úvěrů – CRÚ, Monitoring kapitálového trhu - MKT, Informační centrum - IC) a jejichž počet bude narůstat. S využitím tohoto nástroje počítá ČNB v koncepci rozvoje IT a obdobný trend je zřejmý i z koncepcí jiných odborných útvarů ČNB, zejména sekce statistiky a datové podpory nebo dohledových sekcí ČNB. Z hlediska těchto koncepcí a s ohledem na nutnost zajištění spolehlivého fungování dotčených databází a informačních systémů je výše jmenovaný nástroj nezbytný, neboť umožní vzájemně propojit datové základny jednotlivých odborných útvarů, čímž dojde k zefektivnění nejen na technologické úrovni (centralizace HW/SW) a možnosti sledování průběhu datových přenosů přes grafické rozhraní operátorem, ale i organizační a metodické (propojení dat a využití společné datové základny ČNB – warehouse / data mart).

  ODI nelze jednoduše nahradit jiným produktem, neboť je vázán na již existující nebo právě připravované informační systémy, opírá se o redukovaný počet programátorů/analytiků zabývajících se integracemi databází či transpozicí dat (stávající stav specialistů zadavatele na tuto oblast), a především skutečnost, že stávající integrovaný DB systém Oracle Exadata neumožňuje provoz jiných než Oracle databází.

  Použitím ODI ČNB jednoznačně uspoří programátorské kapacity, sníží časové nároky na integrace datových základen informačních systémů při současném zajištění snadné a jednoduché kontroly. Obráceně však neplatí, že by navýšením programátorských kapacit bylo možné nahradit veškerou potřebnou funkčnost ODI, spolehlivost a bezpečnost transformací.

  ČNB je vlastníkem integrovaného databázového systému (Oracle Exadata), který umožňuje soustředěný výkon i bezpečnost v konsolidovaném databázovém prostředí tak, že je k dispozici libovolné databázi (informačnímu systému). Efektivní a současně optimální provoz lze zajistit jedině tak, že ODI bude fungovat společně s databázemi v integrovaném systému Exadata.

  Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky