Veřejná zakázka: Nákup XRF spektrometru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 479
Systémové číslo: P17V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 17051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.08.2017
Nabídku podat do: 11.09.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup XRF spektrometru
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka Mikro XRF – rentgenového fluorescenčního spektrometru s uživatelským softwarem, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení zaměstnanců zadavatele, dále předání dokladů, které se k předmětu plnění vztahují, tj. provozní manuály a návody k použití (v české i anglické verzi), jakož i příslušná dokumentace (tj. prohlášení o shodě CE).

Bližší specifikace XRF spektrometru, včetně programového vybavení, které je součástí předmětu zakázky, je obsažena v příloze č. 1 ZD.

Ostatní podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky