Public contract: Distanční hlasový systém pro potřeby integrovaného záchranného systému

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 459
System number: P17V00000029
Contracting authority registration number: 17025
Date of commence: 03.05.2017
Tender submit to: 23.05.2017 14:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Distanční hlasový systém pro potřeby integrovaného záchranného systému
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem zakázky je dodání distančního hlasového systému pro potřeby integrovaného záchranného systému - směrového reproduktoru LRAD 450XL, včetně příslušenství, a to podle technických požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy (návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 této poptávky), a převedení vlastnického práva k plnění na příjemce, kterým je Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: Poptávka
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance