Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Distanční hlasový systém pro potřeby integrovaného záchranného systému
Odesílatel Dalibor Furch
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2017 16:51:41
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky