Veřejná zakázka: Služby Thomson Reuters

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 427
Systémové číslo: P16V00000104
Evidenční číslo zadavatele: 16087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.11.2016
Nabídku podat do: 07.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby Thomson Reuters
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby Thomson Reuters, které
ČNB potřebuje k plnění jejich cílů. Bližší informace k předmětu
veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1– Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb Eikon (Core, Wealth Managment, FX Trading, Datastream) a Deal Tracker společností Thomson Reuters. Společnost Thomson Reuters je z technických důvodů jediným možným dodavatelem poptávaných služeb Eikon (Core, Wealth Managment, FX Trading, Datastream) a Deal Tracker (dále jen „služby“). Tyto služby se staly pro zadavatele nenahraditelnou v komunikaci s obchodními partnery, neboť tito obchodní partneři používají právě tyto poptávané služby. Zadavatel tyto služby rovněž využívá jako zdroj k analytickým, výzkumným a dohledovým účelům. Výzkum a analýzy jsou náročné co do rozsahu datového typu, tak délky jednotlivých časových řad. V rámci dohledu nad finančním trhem je zadavatelem tento datový zdroj používán při navrhování scénářů zátěžových testů prováděných finančními institucemi a následně je využívá i při komunikaci s jednotlivými
  finančními institucemi nad výsledky testů. Finanční instituce dohlížené zadavatelem používají tyto služby ke svým obchodně analytickým účelům, na tato data se finanční instituce v rámci komunikace nad výsledky testů či jiných analýz odkazují. Produkty na
  bázi Eikon nelze nahradit jiným, obdobným řešením. Bez této služby nelze realizovat opatření související s hlavním cílem ČNB – péči o cenovou stabilitu. Z výše uvedených důvodů přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) zákona.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky