Public contract: Dodávka 7 ks serverů platformy x86/x64

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 378
System number: P16V00000055
Contracting authority registration number: 16044
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Date of start: 15.07.2016
Tender submit to: 16.08.2016 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka 7 ks serverů platformy x86/x64
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“). Dodané servery musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Ke každému ze serverů je dodavatel povinen dodat asistenční CD/DVD se software komunikující v českém či anglickém jazyce, nebo zpřístupnit na internetu odkaz(y), ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na optické médium, předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči přímo v serveru. Podrobná specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD. Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení zboží, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení, které však musí splňovat veškeré požadavky uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy, zejména musí být zajištěna plná kompatibilita se současnými, zadavatelem provozovanými servery platformy x86/x64 a na nich instalovanými operačními systémy či virtualizačními platformami.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance