Veřejná zakázka: část B) VZ - dodávky zemního plynu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 349
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku

Název a popis předmětu

  • Název: část B) VZ - dodávky zemního plynu

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části VZ jsou dodávky zemního plynu (v režimu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu) na období od 1. 10. 2016 od 6:00 hod. do 1. 1. 2018 do 6:00 hod. v kvalitě odpovídající garantovaným standardům kvality dodávek plynu a souvisejících služeb dle zvláštních právních předpisů v předpokládaném množství za uvedené období cca 5 550 MWh s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na zájemce podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, v platném znění a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky