Veřejná zakázka: část A) VZ - dodávky elektřiny

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 348
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku

Název a popis předmětu

  • Název: část A) VZ - dodávky elektřiny

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části VZ jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném ročním množství cca 8 700 MWh a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky