Public contract: Dodávky licencí MS Select Plus

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 337
System number: P16V00000014
Contracting authority registration number: 16018
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 637616
Date of start: 24.02.2016
Tender submit to: 15.03.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky licencí MS Select Plus
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Microsoft v rámci multilicenčního programu MS Select Plus pro veřejnou správu, včetně zajištění licenčního poradenství a seminářů.
Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Další požadavky zadavatele na licence:
- Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. V případě licence s tzv. SA (Software Assurance) se počítá s dobou platnosti této části licence 3 roky, nestanoví-li společnost Microsoft jinak.
- Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance