Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky licencí MS Select Plus
Odesílatel Martin Hanuš
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2016 14:58:25
Předmět Výzva k podání nabídky

viz příslušné dokumenty v detailu "Zadávací dokumentace veřejné zakázky"


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (127.29 KB)