Public contract: Obnova chlazení na pobočce ČNB Hradec Králové

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 296
System number: P15V00000061
Contracting authority registration number: 15053
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 521165
Date of start: 07.10.2015
Tender submit to: 02.12.2015 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Obnova chlazení na pobočce ČNB Hradec Králové
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajících 7 VRV jednotek a 42 vnitřních cirkulačních jednotek vč. jejich ekologické likvidace, demontáž stávajících kompletů chladících kondenzačních a vnitřních jednotek typu split a jednoho kompletu multisplit jednotky vč. jejich ekologické likvidace, dodávka a montáž nových jednotek typu VRV/VRF o stejných chladících výkonech, dodávka a montáž 47 vnitřních jednotek včetně nástěnných ovladačů a komunikačních propojení jednotek, dodávka a montáž centrálního ovladače s modulem pro měření spotřeby el. energie jednotlivými jednotkami, dodávka a montáž 7 nových kompletů chladících kondenzačních a vnitřních jednotek typu split a 1 kompletu multisplit jednotky, dodávka a montáž jednoho zařízení VZT pro odvětrávání.
Stávající potrubí chladiva zůstane zachováno a bude doplněno v místech nových instalací. Součástí veřejné zakázky jsou stavební práce nutné k instalaci zařízení, provedení potřebných zkoušek, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vytvoření HMG prací podle požadavku objednatele, zpracování dokumentace skutečného provedení a provádění předepsané údržby, pozáručních a mimozáručních oprav.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance