Veřejná zakázka: Basic SnS for VMware – uplatnění opčního práva

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 294
Systémové číslo VZ: P15V00000059
Evidenční číslo zadavatele: 15051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 522671
Počátek běhu lhůt: 26.08.2015
Nabídku podat do: 28.08.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Basic SnS for VMware – uplatnění opčního práva
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení dalších subskripcí na produkty VMware v rámci opčního práva uvedeného v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky „Zajištění SW licencí - VMware“. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění licencí k softwarovým produktům (příloha č. 1 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
    Důvod použití jednacího řízení:
    Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je pořízení dalších subskripcí na produkty VMware. Pořízení těchto dalších subskripcí na produkty VMware bude provedeno prostřednictvím opčního práva podle § 23 odst. 7 písm. b) zákona.
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Česká národní banka
  • IČO: 48136450
  • Poštovní adresa:
    Na Příkopě 28
    115 03 Praha 1
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky