Veřejná zakázka: Dodávka 22 ks serverů platformy x86/x64 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 252
Systémové číslo: P15V00000017
Evidenční číslo zadavatele: 15024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.04.2015
Nabídku podat do: 13.05.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 22 ks serverů platformy x86/x64 II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 22 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“), včetně asistenčních CD/DVD (např. SD card atd.) v českém nebo anglickém jazyce nebo zpřístupnění odkazu na internetu, ze kterého bude zadavatel moci potřebný SW stáhnout a uložit, které umožní zadavateli nabootovat dodávané servery a spustit průvodce pro instalaci serverů a zaškolení administrátorů.
Podrobná specifikace a rozsah předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této ZD. Zadavatel v rozsahu použitých odkazů na specifická označení zboží, která platí pro určitou osobu za příznačná, připouští pro plnění veřejné zakázky použití i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení, které však musí splňovat veškeré požadavky uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy, zejména musí být zajištěna plná kompatibilita se současnými, zadavatelem provozovanými servery platformy x86/x64 a na nich instalovanými operačními systémy či virtualizačními platformami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky