Veřejná zakázka: Dodávka licencí MS Select

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 223
Systémové číslo VZ: P14V00000111
Evidenční číslo zadavatele: 342165
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 505228
Počátek běhu lhůt: 30.10.2014
Nabídku podat do: 19.11.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka licencí MS Select
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Microsoft v rámci multilicenčního programu MS Select Plus pro veřejnou správu, včetně zajištění poradenství a seminářů.
Licence budou zadavatelem odebírány podle jeho potřeb po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Další požadavky zadavatele na licence:
- Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. V případě licence s tzv. SA (Software Assurance) se počítá s dobou platnosti této části licence 3 roky, nestanoví-li společnost Microsoft jinak.
- Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky