Veřejná zakázka: Dodávky monitorů pro ČNB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1092
Systémové číslo: P24V00000049
Evidenční číslo zadavatele: 24044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-029095
Datum zahájení: 25.06.2024
Nabídku podat do: 21.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky monitorů pro ČNB
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona na každou z níže uvedených částí veřejné zakázky. Rámcové dohody budou uzavřeny na dobu 2 let nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 181 950 EUR bez DPH pro 1. část a 65 530 EUR bez DPH pro 2. část veřejné zakázky podle toho, která skutečnost nastane dříve (dále též jen „Rámcové dohody“).

Rámcové dohody budou uzavřeny mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcových dohod postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcových dohod dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v Rámcových dohodách, jejichž závazný obsah je přílohou č. 1A a č. 1B Zadávací dokumentace (dále též jen "ZD").

Uzavření Rámcových dohod ve smyslu § 131 a násl. zákona umožní zadavateli zadávat veřejné zakázky na sjednané plnění dle jeho aktuálních potřeb.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na samostatné části takto:
1. část: Rámcová dohoda na dodávky kancelářských monitorů,
2. část: Rámcová dohoda na dodávky videokonferenčních monitorů.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky monitorů. Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo v návrzích Rámcových dohod, které tvoří přílohu č. 1A ZD a č. 1B ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy