Veřejná zakázka: Výměna požárního zasklení stěn a dveří

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1056
Systémové číslo: P24V00000013
Evidenční číslo zadavatele: 23073
Datum zahájení: 13.02.2024
Nabídku podat do: 07.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna požárního zasklení stěn a dveří
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení díla s názvem „Výměna požárního zasklení stěn a dveří“ spočívajícího ve výměně požárního zasklení jednotlivých dveří a stěnových sestav, včetně instalace folií ve stávajícím designu, v budově ústředí ČNB,
Na Příkopě 28, Praha 1. Požární zasklení tvoří hranici požárních úseků (dále jen „dílo“). Požární skla musí být čiré barvy a mít požární odolnost EI30 pro dveře a EI60 pro stěny v sestavě s dveřmi „Sál“, dle stávajícího provedení. Přesný rozměr jednotlivých požárních skel, nového mosazného oplechování a folií si dodavatel zaměří před podáním nabídky – při prohlídce místa plnění (po podání nabídky již nelze cenu měnit). Fotodokumentace stávajícího stavu tvoří volně připojenou přílohu č. 2 návrhu smlouvy. Návrh smlouvy je přílohou č. 1 této poptávky.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz zejména článek I – Předmět a místo plnění).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Poptávka
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy