Public contract: Podpora bezpečného vývoje SW

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1014
System number: P23V00000053
Contracting authority registration number: 23029
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-040887
Date of commence: 13.09.2023
Tender submit to: 18.10.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Podpora bezpečného vývoje SW
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v:
a) zajištění kontrol kódu, tzv. code review (automatizovaně a manuálně);
b) zajištění bezpečnostních kontrol knihoven a dalších komponent třetích stran;
c) zajištění školení vývojářů s ohledem na zjištěné nedostatky;
d) zajištění konzultací k problematice bezpečného vývoje a optimalizace životního cyklu kódu z hlediska bezpečnosti;
e) poskytování poradenství s řešením nedostatků zjištěných během testů bezpečnosti a kontrol kódu.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance