Public contract: Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1005
System number: P23V00000044
Contracting authority registration number: 23019
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-027552
Date of commence: 27.06.2023
Tender submit to: 31.07.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (dále též jen „rámcová dohoda“).
Rámcová dohoda bude uzavřena mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody".

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance zadavatele spočívajících v možnosti využití sportovních a relaxačních zařízení v minimálním rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu rámcové dohody.

Uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona umožní zadavateli zadávat veřejné zakázky na sjednané plnění dle jeho aktuálních potřeb.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Česká národní banka
 • CRN: 48136450
 • Postal address:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 342165

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance