Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1005
Systémové číslo: P23V00000044
Evidenční číslo zadavatele: 23019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-027552
Datum zahájení: 27.06.2023
Nabídku podat do: 31.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let (dále též jen „rámcová dohoda“).
Rámcová dohoda bude uzavřena mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody dle § 134 odst. 1 zákona. V souladu s ustanovením § 132 odst. 4 zákona budou veškeré podmínky plnění veřejné zakázky (tj. včetně postupu zadávání jednotlivých veřejných zakázek) obsaženy v rámcové dohodě, jejíž závazný obsah je přílohou č. 1 ZD – „Návrh rámcové dohody".

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů pro zaměstnance zadavatele spočívajících v možnosti využití sportovních a relaxačních zařízení v minimálním rozsahu dle přílohy č. 1 návrhu rámcové dohody.

Uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona umožní zadavateli zadávat veřejné zakázky na sjednané plnění dle jeho aktuálních potřeb.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká národní banka
 • IČO: 48136450
 • Poštovní adresa:
  Na Příkopě 28
  115 03 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342165

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky