Veřejná zakázka: Část A) VZ - dodávky elektřiny

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1003
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky elektřiny a zemního plynu pro Českou národní banku pro rok 2024

Název a popis předmětu

  • Název: Část A) VZ - dodávky elektřiny

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky elektřiny na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 pro zadavatele v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 540/2005 Sb.“), v předpokládaném ročním množství cca 6700 MWh, a s tím související závazek odběru elektřiny z elektrizační soustavy a převzetí odpovědnosti dodavatele za odchylku zadavatele vůči operátorovi trhu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále také jako „energetický zákon“), a vyhlášky ERÚ č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vyhláška č. 408/2015 Sb.“).

Součástí dodávky elektřiny bude i dodávka elektřiny z obnovitelných zdrojů (dále také jako „OZE“) v množství 670 MWh s povinností doložení prohlášení o uplatněných zárukách původu elektřiny vyrobené z OZE nebo v režimu kombinovaná výroba elektřiny a tepla, přičemž toto požadované množství OZE je již zahrnuto v předpokládaném ročním množství elektřiny dle odstavce výše.

Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky